Інтеграція зі школою

 • Дошкільне дитинство — це особливий і самодостатній період розвитку у житті кожної людини, під час якого вона набуває певного досвіду і готується до зміни соціального статусу. І лише від дорослих залежить, щоб ця зміна відбувалася природно і безболісно.
  Забезпечення наступності і перспективності між дошкільною та шкільною ланками освіти в умовах сучасних реалій, які склалися в Україні є дуже важливими. Усвідомлюючи це, ми комплексно здійснюємо заходи, спрямовані на організацію спільних дій вихователів і вчителів та узгодження педагогічних зусиль.
  Власне забезпечення наступності і перспективності – це процес, у якому задіяні і дошкільний заклад, і школа. Так, на дошкільному рівні освіти, ми прагнемо зберегти самостійність дошкільного дитинства і формувати особистісні якості дітей, які є основою успішного шкільного навчання, школа ж, як наступник дошкільної освіти, починає не з «нуля», а продовжує розвивати потенціал дітей, розкритий ще у дошкільному віці. Такий підхід дає змогу визначити освіту як єдину систему на всіх етапах навчання.

  Наш дошкільний заклад тісно співпрацює з школою №70. Щоб зробити перехід дітей до школи більш м’яким, дати їм можливість швидше адаптуватися до нових умов, вчителі знайомляться з формами, методами роботи в дошкільних установах. А ознайомлення самих дошкільнят зі школою, навчальним та громадським життям школярів дає можливість розвинути у них інтерес до школи, бажання вчитися.

  Тому основними завданнями співпраці нашого закладу і школи є:

  • створення психолого-педагогічних умов, що забезпечують сприятливий перебіг процесу адаптації першокласників до шкільного навчання (природність переходу з дитячого саду в школу);
  • поліпшення підготовки до навчання в школі 5-6 річних дітей;
  • поглиблення інтересу до життя в школі;
  • надання допомоги сім’ї в новій ситуації, що виникає при підготовці до навчання в школі і при вступі дитини до школи.

  Традиційним є те, що дошкільний заклад та школа №70 складають угоду про співпрацю, яку затверджують на педагогічній раді. Щорічно розробляється план спільної роботи по забезпеченню наступності у діяльності нашого закладу та школи №70, який передбачає три розділи: організаційно-педагогічний, методичний та роботу з батьками.
  У дошкільному закладі важливо забезпечити зв’язок вихованців і педагогів дитячого садка і школи. Для цього використовуємо екскурсії до школи, відвідування уроків, спільні з першокласниками розваги, а молодших школярів запрошуємо у дитячий садок для зустрічі з випускниками старшої групи. Побутує також практика взаємовідвідування вихованцями дитячого садка і учнями початкових класів свят у дошкільному закладі та початковій школі (свято знань, букваря, випуску з дитячого садка, посвята у школярі).

  Конкретними формами реалізації змісту роботи з батьками є:

  • проведення днів відкритих дверей в закладі;
  • відвідування свят у школі (День знань, Свято букваря, останнього дзвоника);
  • учні та вихованці дошкільних груп спільно з батьками систематично приймають участь в різноманітних конкурсах, підготовці виставок робіт та інформаційних газет. 

  Батьківські збори, семінари, зустрічі, лекторії, майтер–класи для батьків проводяться в стінах закладу, спільно, як для батьків школярів, так і для сімей дошкільників.