Методична робота

 • Сучасним критерієм педагогічної творчості вихователя слугує його прагнення й уміння створити сприятливі умови для своєї плідної співпраці з дітьми, які забезпечать їм емоційний комфорт, саморозвиток і можливість самореалізації в освітньою виховному процесі дитячого садка

    Методична робота закладу спрямована на:

  • - вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя;
  • - стимулювання творчого потенціалу педагогів;
  • - підвищення педагогічної культури педагогів;
  • - вдосконалення педагогічної майстерності;
  • - розвиток спеціальних умінь та навичок;
  • - формування навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності.

  Мета методичної роботи:

  вивчення та розвиток педагогічної компетентності кожного вихователя; стимулювання творчого потенціалу водночас із формуванням навичок самостійного аналізу власної педагогічної діяльності

  Пріоритети та перспективи розвитку системи дошкільної освіти визначені Державною цільовою соціальною програмою розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року (затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 629).

  При організації роботи в дошкільних навчальних закладах у 2013/2014 навчальному році важливо зосередити увагу на вирішенні таких ключових завдань: 

  • - максимальне охоплення дітей дошкільною освітою та надання їм якісних освітніх послуг;
  • -  охорона життя і збереження здоров’я дітей раннього та дошкільного віку,  у тому числі, з особливими потребами; актуалізація питань безпеки життєдіяльності.

  Методична робота закладу  спрямована  на розв’язання таких завдань:

  • - Використання  ефективних засобів удосконалення рухової діяльності дітей, розвитку інтересів до рухів (за авторською системою М. Єфименка).
  • - Використання ефективних методів сенсорного виховання та  формування  пізнавальної активності дошкільників в роботі з     конструктором  LEGO Education.
  • - Формувати життєву компетентність дітей,  знання і розуміння правил безпечної поведінки на вулиці та вдома.

  Забезпечити ефективність таких колективних форм методичної роботи:

  • - «Абетка автомобільних доріг» (LEGO – конструктор як дидактичний ігровий засіб)
  • - Семінар – практикум «Конструктори  LEGO Education як засіб формування пізнавальної сфери дітей дошкільного віку»
  • - Семінар – обмін досвідом «Впровадження LEGO – технологій в освітній процес»;
  • - Майстер – клас «Фізичні вправи з нетрадиційним обладнанням».

   Семінари:

  Забезпечення діяльнісного підходу необхідна умова розумового розвитку дошкільників.

  Безпека дитини в довкіллі.

  Інтегрований семінар: «Формування  логіко – математичної компетентності дошкільників.

  Використання гри у процесі  навчання рухових дій».

  Майстер – клас: «Хід конем: шахи для дошкільнят».

  Забезпечити роботу школи передового досвіду:

  вихователя старшої групи Мельніченко А.І «Формування пізнавальної активності дошкільників у роботі з конструктором LEGO Education»;

  вихователя старшої групи Макарової Н.Г «Українські свята – вияв віри та світогляду нації»;

   

  ПРОГРАМНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

  • Нормативно — правове  врегулювання діяльності  ДНЗ № 180:  

  • Конституція України. 

  • Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 № 1060-ХІІ, зі змінами від 19.12.2006.  

  • Закон України «Про дошкільну освіту» від 11.07.2001 № 2628-ІІІ, зі змінами від 19.12.2006.  

  • Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 № 2402-ІІІ, зі змінами від 24.04.2008. 

  • Конвенція про права дитини, ратифікована Верховною радою від 27.02.1991   № 789-ХІІ. 

  • Базовий компонент дошкільної освіти (нова редакція) як державний стандарт.   

  • Положення про дошкільний навчальний заклад, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305.

  • Державна національна програма «Освіта».

  • Доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті.

  • Концепція Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року.

  • Програма «Дитина», «Освіта столиці. 2011-2017 р.р.»   

  • Статут дошкільного навчального закладу №180. 

  • Положення про батьківський комітет ДНЗ №180. 

  • Методичні рекомендації для санаторних дошкільних закладів для дітей з ранніми та згасаючими  формами  туберкульозної  інфекції.