Безпека життєдіяльності

 • Безпека життєдіяльності дитини

 • Дитина, її життя і здоров’я — найвища цінність держави. Тож захистити її від можливих небезпек і навчити безпечно взаємодіяти з довкіллям – одне з провідних державних завдань. Зважаючи на це, коллектив нашого закладу поставив перед собою ряд важливих завдань:
  створення безпечних умов для формування всебічно розвиненої творчої особистості дитини;
  формування елементарної компетенції з питань безпеки у дітей дошкільного віку відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти;
  виховання основ безпечної поведінки дітей різних життєвих ситуаціях, а також культури безпеки у дорослих, відповідального ставлення до життя і здоров’я малят;
  підготовка дошкільників до реального життя, насиченого різними подіями, непередбачуваними ситуаціями.

   

 • Навчально – виховна робота з навчання дітей безпечної поведінки проводиться з урахуванням трьох основних чинників:

  • Вона не має обмежуватися лише навчанням дітей норм та правилам поведінки. Їх треба також навчити обачності, вмінню орієнтуватися та швидко реагувати  в екстремальних ситуаціях.

  • Максимальний ефект досягається,  якщо навчально-виховна робота ведеться в трьох напрямках: дитсадок — діти — батьки .

  • Слід ураховувати особливості дитячої психіки, її підвищену вразливість. Тому неприпустимим є застосування так званої «шокової» терапії з акцентуванням на страшних наслідках автомобільних аваріях. Важливе значення має і психологічна готовність дітей до сприйняття відповідної інформації про небезпеку та до практичних дій у надзвичайних ситуаціях. Поглиблюючи знання дітей про навколишнє, ми формуємо в них готовність до ситуацій, в яких вони можуть опинитися. Якщо життєва ситуація не містить в собі елементів несподіванки і зрозуміла малюкові, безпідставні страхи не виникають.

   

   Робота з безпеки життєдіяльності з дітьми, педагогами й батьками будується за такими основними тематичними напрямами:

  • правила дорожнього руху;

  • правила безпечної поведінки в довкіллі;

  • правила пожежної безпеки;

  • формування здорового способу життя.

  Оскільки знання й навички безпечної поведінки потрібні дитині повсякчас, у будь-якій її діяльності, то й формування їх відбувається щодня у різних формах, за допомогою різних    методів , прийомів і засобів. Для цього  у дошкільному закладі створено  відповідне розвивальне середовище. Варто зауважити, що розвивальне середовище кожної вікової групи має свої особливості і ускладнюється від віку дітей. Також,  змінюється і  характер взаємодії з дітьми, де старшим вихованцям надається більше самостійності та  більше стимулюється їх  ініціатива.

  Педагогами нашого закладу систематично організовують та проводять різні форми роботи з безпеки життєдіяльності дітей, зокрема:

  ● тематичні заняття – «Вогонь – не іграшка», «Небезпечні іграшки», «Дорожня карта Маквіна»;

  ● комплексні театралізовані заняття з елементами дослідницької діяльності;

  ● заняття – роздуми  валеологічного  змісту;

  ● тренінги безпечної поведінки;

  ● інтегровані заняття з використанням деталей конструктора LEGO;

  ● свята  та  розваги – «Веселий світлофор Моргайко», « Здоров’ячок  в гостях у мами», «Пригоди  кмітливих сніговиків»