Фізкультура

 • Фізичне виховання

 • Дошкільний період життя дитини є найбільш відповідальним етапом розвитку організму малюка та одним з найважливіших у становленні особистості. У дошкільному віці закладаються основи здоров’я та довголіття, формується система рухових умінь і навичок, закладається фундамент для формування фізично та психічно здорової особистості.

  Великий педагог В. Сухомлинський писав: «Я не боюсь ще і ще повторювати: турбота про здоров?я – це найважливіша праця вихователя. Від життєдіяльності й бадьорості дітей залежить їхнє здорове життя, світогляд, розумовий розвиток, міцнцість знань, віра у свої сили…».

  Пріоритетні напрями фізичного виховання дошкільників у нашому закладі:
  • вчити дітей дбати про власне здоров?я;
  • розробити потребу в щоденній руховій діяльності;
  • збереження та зміцнення фізичного й психічного здоров’я дітей, підвищення фізичної та розумової працездатності;
  • розвивати фізичні якості, формувати навички володіння основними рухами та руховими діями;
  • підтримувати у дітей інтерес до різних видів спорту, занять фізкультурою;
  • забезпечити взаємодію педагогів, медичних процівників та батьків у питаннях зміцнення психічного, фізичного здоров?я дітей та формування у них здорового способу життя.

  Найефективнішим для виконання цих завдань є створення умов для емоційного благополуччя дитини; побудова навчальної діяльності в динамічному режимі, а також спеціальні оздоровчі заходи, а саме:
  — вправи з формування правильного дихання;
  — загартувальні процедури;
  — профілактика плоскостопості;
  — різновиди масажу;
  — психологічні ігри з розвитку рухової активності та розвитку пластики.
  — свята та розваги.

  Використання елементів спортивних ігор в роботі з вихованцями дають можливість формувати та вдосконалювати життєво необхідні рухи, виховати позитивні моральні і вольові якості.

  В закладі створено насамперед здоров’язбережувальне предметно- ігрове середовище: фізкультурно-музична зала, спортивний майданчик, плескальний басейн.

  Найбільше часу в розпорядку дня дошкільників відведено для зазделегіть спланованих організованих форм фізкультурно-оздоровчої роботи та їхньої самостійної рухової діяльності, адже фізичне виховання – це не тільки розвиток руху, але й один із основних напрямків цілісного розвитку дитини як особистості, розвитку її емоційної, інтелектуальної та духовної сфери.

  Поряд із традиційними технологіями фізкультурно-оздоровчої роботи ми використовуємо інноваційні технології:
  елементи фітбол-гімнастики, арттерапію, авторську систему М. Єфименка «Театр фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віу», автор назвав її ще «тотальним ігровим методом», втіливши у цих словах кредо «грати щодня, грати постійно, грати завжди).

  Робота з оздоровлення та фізичного виховання проводиться на основі спільних спостережень, пошуків педагогів, медиків та батьків.
  У дошкільному закладі постійно працює кваліфікована медсестра, лікар, робота яких керується завідуючою відділом дитячої поліклініки. Усі діти нашого садка перебувають на диспанcерному обліку.

  Колектив садочка досягає хороших результатів у покращенні стану здоров’я своїх вихованців завдяки розумно організованій активній діяльності дітей, де поєднано навчання і рух, традиційні й оригінальні методи роботи, фізичний і моральний розвиток.