Метод проектів – сучасна педагогічна технологія

  • Протягом останнього часу цілеспрямовано оновлюються зміст, форми і методи дошкільної освіти, яка будується на принципах гуманізму, поваги до дитячої індивідуальності, її особистісного зростання. Власне, на цій основі й формується нова педагогіка – педагогіка творчості, у центрі якої — дитина з її радощами і болями, успіхами й не успіхами, інтересами і потребами.

    Дитячий садок сьогодні – це дім радості, де дитину навчають жити в навколишньому світі, спільно працювати з однолітками і дорослими людьми, при цьому отримуючи необхідні знання.
    Практичний досвід засвідчує: в умовах постійного зростання обсягу інформації, навчального матеріалу, що його має засвоїти дитина, одним із кращих шляхів ефективного навчання та виховання є реалізація дидактичної мети і дидактичних завдань у вигляді інтегрованих знань (одна й та сама тема розгортається й пропонується дітям на основі між предметних зв’язків).

  • ОСВІТНІ ПРОЕКТИ

    Одним зі шляхів реалізації інтегрованого навчання є тематичні проекти як форма організованої роботи з дітьми.

    Метод проектної діяльності є одним із перспективних методів у сучасній освіті. Беручи за основу особистісно – орієнтований підхід до навчання і виховання, він розвиває пізнавальний інтерес до різних галузей знань, формує навички співробітництва, а також сприяє активній участі батьків та інших членів сім’ї в освітньому просторі дошкільного навчального закладу.
    Проект — це самоосвіта і колективна завершена творча робота, що має спеціально значущий результат. В основі проекту – проблема, для розв’язання якої необхідний дослідницький пошук у різноманітних напрямках, а його результат узагальнено та об’єднане в одне ціле.

    Використання методу проектів в нашому закладі дозволяє педагогам змінити стиль роботи з дітьми, підвищити дитячу самостійність, активність, зацікавленість.