Квіти нам говорять

 • Квіти часто нам говорять втричі більше, ніж слова

  Цей проект був представленій вихователем середньої групи Оленою Володимирівною.

  Природа потребує дбайливого ставлення до себе. Ставлення людини до природи вважається одним із показників рівня розвитку особистості, критерієм людяності. Людина – частина природи, і саме так має себе усвідомлювати.

  Мета проекту:
  сприяти формуванню соціальної компетентності дошкільнят шляхом зближення родинного та суспільного виховання;
  формувати в дітей та їхніх батьків чуйне, доброзичливе ставлення до об’єктів природи, потребу у спілкуванні з природою, уміння спостерігати й відчувати її красу й гармонію;
  виховувати культуру поведінки, відповідальність за свої вчинки у природі, здатність та вміння піклуватися про природні об’єкти та своє здоров’я;
  залучати батьків до художньо-творчого розвитку особистості дитини.

  Тривалість реалізації проекту 1 рік

  Завдання:
  - формувати екологічні знання у дітей та дорослих;
  - розвивати вміння мислити. Робити певні висновки через дослідницьку діяльність;
  - розширити знання дітей про рослинний світ, та її роль в екосистемі;
  - учити застосовувати набуті знання, вміння, навички в реальному житті.

  Гіпотеза:
  Використання цілеспрямованої системи спостережень, дослідів, праці у природі, екологічних ігор, розваг та занять у поєднанні з художнім словом, народною мудрістю допоможе формуванню у дітей еколого-зберігальної поведінки, любові до природи.

  Прогнозований результат:
  цей проект дозволить навчити дітей самостійно встановлювати найпростіші зв’язки між живою та неживою природою, підвищити пізнавальну активність дошкільників.

  Результатом роботи з дітьми є сформованість певних екологічних знань, формування у батьків та їх дітей чуйного, доброзичливого ставлення до об’єктів природи.

  В проекті передбачили низку заходів спрямованих на виховання доброти у дошкільників та поліпшення стосунків у родинах наших вихованців та збагачення зелених насаджень на території садочка.

  Робота з батьками потребує постійного зворотнього зв’язку, врахування індивідуальних особливостей кожної родини, адже важливо встановити не просто контакт, а дружні й довірливі стосунки з кожним з батьків.
  Спільно з батьками ми провели низку акцій: «Алея тюльпанів», «Ми цвітем в саду й на лузі», виставка-ярмарок «Коза- дереза», «Про що говорять квіти», «Різнобарв’я кольорове».
  На етапах опанування нового матеріалу, повторення, практичного застосування набутих знань і навичок доцільно опановувати методом моделювання природних об’єктів і явищ (діти із задоволенням експериментують, вирощують квіти, саджають насіння). Процеси, що відбуваються, навчають дітей розкутості, обережності, дбайливого ставлення, уміння берегти, цінувати природу.
  Олена Володимирівна доводить до батьків думку, що вони повинні супроводжувати дитину шляхом пізнання навколишнього світу, навчати поруч із вихователем позитивного спілкування з природним середовищем.