Наша місія

 • Основним завданням, що стоїть перед педагогічним колективом нашого закладу , є організація оптимально активної і насиченої позитивними емоціями життєдіяльності дітей дошкільного віку, яка забезпечувала б їх щасливе зростання. 

  Пріоритетні напрямки діяльності колективу дошкільного навчального закладу № 180:
  • забезпечення належних умов формування фізичного, психічного, духовного здоров?я дошкільників; вироблення позитивної мотивації здорового способу життя;
  • забезпечення безпечних умов навчання і виховання дошкільників;
  • забезпечення наступності між дошкільною та початковою загальною освітою;
  • здійснення особистісно-орієнтованого підходу у становленні цілісної особистості дошкільника шляхом впровадження інноваційних технологій, альтернативних методик, зокрема авторської системи фізичного виховання М. Єфименка: «Театр фізичного виховання і оздоровлення дітей дошкільного та молодшого шкільного віку»;
  • забезпечення формування конструктивних умінь та навичок;
  • удосконалення професійної компетентності педагогів як в умовах дошкільного закладу, так і в системі підвищення кваліфікації;
  • оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
  • сприяння підвищенню авторитету і ролі сім’ї у вихованні і соціалізації дітей дошкільного віку; формування сучасної педагогічної культури батьків на основі національних традицій і досягнень світової педагогіки.